Том III (2015)

 

Завантажити PDF

 

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03

Студії

Політика і право

Русь, Литва і Земля ятвягів у ранньому середньовіччі  10-20
Микола Котляр

Литовсько-ординські стосунки у 50–70-х рр. XIV ст. в контексті італійської політики Мамая  21–30
Оксана Господаренко

Токтамиш – Вітовт. З історії політичного союзу кінця XIV ст.  31–43
Борис Черкас

Власть в Полоцке в XIV – первой половине XV в. Из истории взаимоотношений центра и регионов в Великом княжестве Литовском  44–78
Сергей Полехов

Ротундус проти Оріховського: дискусія 1564/1566 р. про волю і неволю у Великому князівстві Литовському  79–87
Дмитро Вирський

«У права мовити и справедливости доводити»: інститут захисту у 60–70-х роках XVI ст. у Великому князівстві Литовському  88–115
Андрій Блануца

Политика Речи Посполитой в отношении Молдавии в начале XVII века  116–125
Валентин Константинов

Ставлення литовської еліти до розгортання Національно-визвольної боротьби на теренах України в першій половині 1648 року: постановка проблеми  126–134
Олександр Юга

Український Гетьманат та Велике князівство Литовське у військово-політичному протистоянні 1651 р.: Друга Лоєвська битва  135–159
Андрій Гурбик

Між Москвою та Варшавою: Вінцент Корвін-Госєвскій як образ литовської еліти в умовах російсько-польської війни 1654–1667 рр.  160–168
Володимир Газін

Рецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр.: модернізація чи відстоювання «старизни»?  169–190
Василь Кононенко

Соціально-економічні відносини

Місцеві монети-наслідування другої половини ХІV ст. на литовсько-ординських прикордонних територіях  191–203
Костянтин Хромов, Ірина Хромова

Звинигородський повіт у литовську добу  204–237
Петро Кулаковський

Казацкие отряды на службе в Чечерском и Пропойском замках в 1562–1573 гг. (состав, обеспечение)  238–260
Александр Довнар

Ad fontes

Середньовічна Литва та литовці очима угорського актового документу XIV ст.  261–273
Мирослав Волощук

235/20-та Книга судових справ Литовської Метрики: археографічний та джерелознавчий аналіз  274–289
Дмитро Ващук

«Аповесць пра Падолле»: суадносіны спісаў ў першай рэдакцыіі і верогоднасць паведамлення пра князя Канстанціна Карыятавіча  290–312
Алег Ліцкевіч

«Назначене справец мытных на всих коморах у Вел(иком) к(ня)з(стве) Лит(ов)ском. То есть справа мытная»: митна реформа 1536 р. королеви Бони у Великому князівстві Литовському (дипломатичний і джерелознавчий аналіз)  313–331
Лариса Жеребцова 

Історіографічні розвідки

Правове регулювання економічних питань у Великому князівстві Литовському: сучасна українська історіографія  332–348
Олег Дячок

Воєнні дії 1648–1649 рр. на теренах Великого князівства Литовського в оцінці М. Костомарова  349–356
Володимир Верстюк

Лоєвська битва 1649 р. у висвітленні В. Липинського  357–371
Сергій Калуцький

Рецензії та огляди

LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22. Lithuanian Metrica: Book of Inscriptions 22 [Литовская Метрика. Книга № 22. Книга записей 22] / A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius. Vilnius: LII Leidykla, 2010. XVI, 174 p.  372–388
Лариса Жеребцова

Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. К.: Інститут історії України НАН України, 2014. 671 с.  389–391
Андрій Блануца

Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. Вип. ХVІI–XVIII. Дрогобич: коло, 2014. 642 с.  392–394
Дмитро Ващук, Олександр Юга