Між Москвою та Варшавою: Вінцент Корвін-Госєвскій як образ литовської еліти в умовах російсько-польської війни 1654–1667 рр.

Володимир Газін
кандидат історичних наук, доцент,
Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.160 

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті висвітлюється позиція одного з провідних політичних та військових діячів Великого князівства Литовського Вінцента Корвіна-Госєвского в період московськопольської війни 1654–1667 рр. Акцентується увага на його контактах з царським урядом та зусиллях, спрямованих на створення умов для польсько-московського замирення.

 

Ключові слова

Велике князівство Литовське, Вінцент Корвін-Госєвскій, Москва, Варшава, переговори, посольство.

 

Ббліографія

  1. Акты Московскаго государства, изданные Императорской академией наук. СПб: Тип. Императорской академии наук, 1894. Т. 2.
  2. Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). М., 1897. Ч. 3.
  3. Галактионов И. В. Из истории русско-польского сближения в 50–60-х гг. XVII века (Андрусовское перемирие 1667 года). Саратов: Издательство Саратовского университета, 1960.
  4. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655–1656): Документы, исследование. М.: Наука, 1994.
  5.   Памятники, изданные Временною Комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Кіевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. К.: Университетская типографія, 1859. Т. 3.
  6. Степанков В. С. Богдан Хмельницький і проблема державності України // Український історичний журнал. 1991. № 11. С. 127–139.
  7. Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1990. Кн. VI. Т. 11–12.
  8. Historia panowania Jana Kazimierza z klimakterów Wespazyana Kochоwskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełoźona wydana z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego. Poznan: Naklad i czcionkami N. Kamińskiego i spółki, 1859. T. 2.
  9. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX pijarow w Warszawe, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Petersburg: Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1859. T. IV.
  10. Wójcik Z. Traktat andruszowski i jego geneza. Warszawa: PWN, 1959.