Місцеві монети-наслідування другої половини ХІV ст. на литовсько-ординських прикордонних територіях

Костянтин Хромов
незалежний дослідник, нумізмат, член Товариства східної нумізматики
Oriental Numismatic Society (UK-based international), Інституту нумізматики Центральної Азії
Central Asia Numismatic Institute (Cambridge, United Kingdom),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Хромова
кандидат історичних наук, науковий співробітник,
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.191

Завантажити PDF

 

Анотація

Процес перетворення місцевих наслідувань в повноцінні удільні монети є логічним рядом поетапних змін у економіці регіону, де відбувалося карбування, та політичних змін. Всі ці зміни виявляються в підходах до оформлення таких монет. Уданій статті пропонується до розгляду схема з 6 етапів, яка має підтвердження на конкретних прикладах.

 

Ключові слова

Нумізматика, монета, наслідування, оформлення монет, Улус Джучи, «київські наслідування», Джанібек.

 

Бібліографія

  1. Зайцев В. Монеты Дмитрия Ольгердовича Брянского (1372 – 1379 рр.). Нумизматика. № 1 (24) (февраль). С. 11–13.
  2. Френ Х. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой Орды с монетами разных иных мухамеданских династий в прибавлении. Санкт-Петербург, 1832.
  3. Хромов К. Квопросу о начале монетной чеканки на территории Киевского княжества в XIV в. (о «киевских» подражаниях монетам Джанибека). Тезисы XII ВНК. Москва, 2004. С. 87–88.
  4. Хромов К. Новое в изучении Новгород-северских подражаний джучидским дирхемам третей четверти XIV века. Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. Вильнюс, 2006. С. 158–159.
  5. Хромов К. О монетной чеканке на территории Киевского княжества в 50-е годы ХІV века («киевские» подражания монетам Джанибека). Восточная нумизматика на Украине. Часть ІІ. Монеты Джучидов и сопредельных государств в XIII–XV вв. Киев: Купола, 2007. С. 60–
  6. Хромов К., Хромова И. Новгород-Северская монета Дмитрия Ольгердовича. Труды международных нумизматических конференций. Труды IV международной нумизматической конференции «Монеты и денежное обращение в Монгольских государствах ХПI–ХV вв.». Болгар 2005, 6–11 сентября 2005 г. Москва, 2008. С. 75.
  7. Хромова І. Атрибуція монет Чернігово-Сіверського князівства: проблеми та здобутки Сіверянський літопис. Чернігів, 2008. №. 3. С. 22–28.
  8. Хромова И. К иконографии киевских и северских монет второй половины ХІV в. Нумизматические чтения 2009 года. К 80-летию А. С. Мельниковой и 90-летию В. В. Узденикова. Тезисы докладов и сообщений. Москва: ГИМ, 2009. С. 28–31.
  9. Хромова І. До історії розвитку карбування на українських землях: місцеві наслідування джучидських монет XIV ст. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2013. Число 22–23. С. 462–470.
  10. Хромова І. До питання про вплив джучидської монетної традиції на формування місцевої монетної справи в українському Подніпров’ї середини – другої половини XIV ст. Український історичний збірник (2009). Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2009. Вип. 12. С. 49–59.