МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ КОТЛЯР: ескіз до портрета ученого 10–15
Світлана Блащук

Студії

Політика і право

Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр.  16–26
Борис Черкас

Упоминки, як складова частина дипломатичної гри уряду Великого князівства Литовського під час переговорів з правителями Кримського ханату 30-х рр. XVI ст.  27–31
Костянтин Святнюк

Литовські Статути у повсякденній практиці середини XVI ст. (на прикладі родини Чорторийських)  32–42
Дмитро Ващук

Перспективи козацької України під «опікою» Москви після 1654 р. в поглядах Альбрехта Станіслава і Януша Радзивіллів  43–52
Олександр Юга

Оборонні бої за Київ та звільнення міста від армії Великого князівства Литовського (липень–серпень 1651 р.)  53–72
Андрій Гурбик

Литовська верхівка та «українське питання»: політика шляхетсько-магнатських кіл ВКЛ стосовно козацької України в умовах московсько-польської війни 1654–1667 рр.  73–80
Володимир Газін

Соціально-економічні  відносини

Проблема дослідження першого храму у Вільнюсі  81–93
Оксана Вальонене

Головні вінчики як індикатор міграційного шляху в XIII–XIV ст. через Київ до Литви  94–117
Рітіс Йонайтіс

Сіверське карбування другої половини XIV ст.  118–124
Ірина Хромова

Роль Німецького міста у Вільнюсі у другій половині XIV ст.  125–145
Ірма Каплунайте

Федір Ольгердович, князь кобринський, ратенський та жидачівський  146–170
Станіслав Келембет

Волиняни у структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.)  171–188
Петро Кулаковський

Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внутрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти  189–205
Ірина Ворончук

 Ad fontes

«Справа соймовая» короля польського і великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа 1572 р.   206–119
Андрій Блануца

Лист-угода між Філоном Кмітою Чорнобильським та братією монастиря святого Миколи Пустинського (1585)  220–231
Богдан Березенко, Дмитро Лукін

Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст. (за актовими джерелами Волині) 232–247
Владислав Безпалько

«Щоденник канцелярський» литовського польного гетьмана Януша Радзивілла як джерело дослідження революційних подій у Поділлі й Південно-Східній Волині (середина 1649 – березень 1651 рр.)  248–258
Валерій Степанков

Історіографія та методологія

Методи ідентифікації продукції цегельників середньовічного Вільнюса на прикладі костелу Св. Миколая  259–280
Саулюс Сарцявичус, Річардас Тараскявичус

Рецензії та огляди

[Огляд] Генрик Літвін. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) / Пер. з польськ. Лесі Лисенко. К.: Дух і Літера, 2016. 616 с.  281–284
Андрій Блануца

[Огляд] Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI–XVIII ст.: фактор реформ. К.: Інститут історії України НАН України, 2016. 232 с. 285–287
Владислав Безпалько

Андрій Блануца. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.). К.: Інститут історії України НАН України, 2017. 423 с. 288–291
Лариса Жеребцова