Дослідження історії Центральної і Південно-Східної Європи періоду пізнього середньовіччя – раннього нового часу не можливе без пильної уваги до Великого князівства Литовського – однієї з найбільших держав регіону, яка упродовж трьох з половиною століть відігравала важливу роль на Європейському континенті. Набуваючи поширення у сучасній українській історіографії литуаністичний напрямок, проте, так і не вийшов за межі монографічних досліджень та спеціальних статей, розпорошених по різноманітних наукових збірниках, часописах, журналах, періодичних видань тощо. Саме тому в 2009 році в Інституті історії України Національної академії наук України з метою створення окремого спеціалізованого альманаху започатковано випуск наукового збірника «Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського». Головним редактором став доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Микола Котляр. Безпосереднім поштовхом до створення альманаху стала Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі». Цей захід вперше на теренах незалежної України провели Інститут історії України Національної академії наук України та Кам’янець-Подільський державний університет (тепер – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 25–27 вересня 2007 р. у м. Кам’янці-Подільському. Наразі ця конференція стала регулярною (один раз на два роки), слугує живим майданчиком для наукового спілкування, а також є однією із джерел формування змісту збірника.
У 2013 р. видання зареєстровано Державною реєстраційною службою України (Свідоцтво КВ № 20167-9967Р від 06.08.2013 р.) з періодичністю один номер на два роки. Він розрахований на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією України й Великого князівства Литовського. На сьогоднішній день – це єдиний литуаністичний збірник в Україні. Головний редактор – канд. іст. наук, ст. наук. співр. Дмитро Ващук.
Залежно від отриманих статей, «Ukraina Lithuanica» розподіляється на такі тематичні рубрики: “Політика і право”, “Соціально-економічні відносини”, “Археологія”, “Ad fontes”, “Історіографічні розвідки”, “Рецензії та огляди”. В останній подається інформація про нові праці та проведені наукові заходи. Незважаючи на те, що домінуючими є українознавчі публікації, редколегія приймає й матеріали щодо історії тих регіонів Великого князівства Литовського, які не є частиною сучасної України. Це, своєю чергою, сприяє розвитку компаративістських студій. Також «Ukraina Lithuanica» є відкритою інтелектуальною платформою для різноманітних наукових дискусій з окресленої проблематики.