Про видання

Назва
«Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського»

Час заснування
2009 р.

Засновник
Інститут історії України Національної академії наук України

Мова видання
українська, англійська, польська, білоруська, російська

Вид видання за цільовим призначенням
наукове

Періодичність
1 раз на два роки

Ідентифікатор друкованого медіа в Реєстрі
R30-03061

ISSN 2307-4329 (Print)
ISSN
2708-3918 (Online)

Тематична спрямованість
Публікація оригінальних і оглядових робіт з раніше не вивчених або малознаних питань вітчизняної історії литовської доби

Редакційна політика

  • об’єктивність та неупередженість;
  • високі вимоги до якості наукових досліджень;
  • політика рецензування статей;
  • суворе дотримання авторських прав

Етапи проходження рукопису
Після надходження статті до редколеґії впродовж 2–3 днів виконується оцінка на відповідність наданого рукопису формальним вимогам видання (обсяг тексту, наявність першоджерел, бібліографії тощо). За умови їх дотримання, стаття передається на зовнішнє анонімне рецензування. Якщо рукопис отримав схвальні відгуки двох експертів, він передається на редагування. Рішення рецензентів затверджується редколеґією за кожним номером.

Політика відкритого доступу
«Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського» сприяє розширенню наукових знань з історії Центрально-Східної Європи у XIV–XVIII ст. та надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту.

«Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його з обов'язковим зазначенням авторства (тексти доступні на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства – некомерційна – без похідних).

Видання «Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського» не бере плату за публікацію статей та матеріалів.