I Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / Інститут історії України Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2020. 128 с.
IІ Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (27 жовтня 2022 р., м. Кам’янецьПодільський) / [відп. ред. Д. Ващук], Інститут історії України Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. 67 с.