Том II (2013)

 

​Завантажити PDF

 

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02

Студії

Політика і право

Литовське князівство і Ятвязька земля на сторінках Галицько-Волинського літопису ХІІІ ст. 10–20
Микола Котляр

Княжение Ольгерда в Витебске 21–38
Василий Воронин

Miejsce Południowej Rusi w politycznych planach wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza 39–47
Lidia Korczak

Между Вильнюсом и Киевом: литовские вельможи во главе Киевского воеводства в XV – начале XVI вв. 48–60
Римвидас Петраускас

Тытул вялікіх князёў літоўскіх: дзе месца «рускай» традыцыі? 61–81
Алег Дзярновіч

Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVI ст. 82–95
Петро Кулаковський

Правовий інститут «гоніння сліду» в копному судочинстві українських земель Великого князівства Литовського 96–111
Андрій Гурбик

Балтское влияние на грамматику говоров северо-западной диалектной зоны беларусского языка 112–120
Вера Астрэйка

Przestrzeń Wielkiego Księstwa Litewskiego na mapie Radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego z 1613 r. w świetle treści kartograficznej i opisowej 121–152
Jarosław Łuczyński

Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки) 153–161
Валерій Степанков

Литовський чинник у військово-політичному протистоянні між Польщею та Московською державою у 1654–1667 рр. 162–176
Володимир Газін

Литовські Статути в Подільській губернії у першій половині XIX ст.: данина традиції чи правові рудименти? 177–192
Анатолій Філінюк, Андрій Задорожнюк

Соціально-економічні відносини

До історії повсякдення Великого князівства Литовського (інститут «старини» за матеріалами 32-ї Книги записів) 194–209
Дмитро Ващук

Деякі аспекти практичної організації митної служби на землях Великого князівства Литовського 209–227
Лариса Жеребцова

Ad fontes

Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть XVI ст.) 228–242
Андрій Блануца

Історіографічні розвідки

Дослідження Литовських Статутів сучасними українськими правознавцями 243–262
Олег Дячок

Про деякі проблеми політичної історії Великого князівства Литовського у світлі сучасних історіографічних тенденцій 263–272
Віталій Василенко

Рецензії та огляди

Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу (Київ, Інститут історії України НАН України, 21 березня 2012 р.). К., Інститут історії України НАН України, 2012. 58 с. 273–276
Андрій Блануца

Бохан Ю. М. Ваяры Грунвальдскай бітвы. Мінск: Беларусь, 2010. 222 с. 277–288
Андрій Федорук

Сословия, институты и государственная власть в России (средние века и раннее новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. М.: Языки славянских культур, 2010. 992 с. 287–291
Владислав Берковський