Том I (2009)

 

Завантажити PDF

 

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01

Від редакційної колегії 9–10

 Студії

Політика і право

Трактування «судових околиць» в громадському судочинстві на українських землях Великого князівства Литовського 11–33
Андрій Гурбик

Дотримання та використання інституту «старини» у Великому князівстві Литовському в достатутовий період (на прикладі земської служби) 34–42
Дмитро Ващук

Берестейський повіт до та після реформи 1565–1566 рр.: до історії адміністративно-територіальних одиниць у Великому князівстві Литовському 43–53
Олег Дзярнович

Деякі особливості реалізації норм заставного права (в перші роки функціонування Другого Литовського Статута) 54–66
Лірія Степонавічене

Боротьба за Невель у кінці Смути 67–88
Олександр Малов

Велике князівство Литовське у політичних планах Богдана Хмельницького (1648–перша половина 1649 рр.) 89–98
Валерій Степанков

Богдан Хмельницький та питання про видачу московському уряду самозванця Тимофія Анкудінова (1650 р.) 97–105
Морін Перрі

Литовська еліта між Швецією, Московською державою, Польщею та Козацькою Україною в середині 50-х рр. XVII ст. 106–120
Володимир Газін

Соціально-економічні відносини

Кам’янець-Подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр Подільської землі у складі Великого князівства Литовського (60–90-і роки XIV ст.) 121–133
Микола Петров

Великокнязівська політика земельних надань на українських землях Великого князівства Литовського у другій половині XV ст. (за матеріалами Литовської метрики) 134–143
Андрій Блануца

Структура митної системи Великого князівства Литовського у кінці XV –середині XVI ст. 144–162
Лариса Жеребцова

До питання експорту товарів з Волині в XV – першій половині XVII ст. Торгівля воском та худобою 163–175
Владислав Берковський

Історіографічні розвідки

Право Великого князівства Литовського та українських земель у його складі на сторінках українських юридичних видань (1991–2007 рр.) 176–196
Олег Дячок

Міркування Мирона Кордуби стосовно часу й обставин утворення української народності 197–215
Наталія Юсова

Рецензії та огляди

Метрикіана в Білорусі. METRICIANA. Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага княства Літовскага. Мінськ: ATHENAEUM, 2001, Т. І, 186 с.; 2003, Т. ІІ, 236 с.; 2004, Т. ІІІ, 298 с. 216–209
Андрій Блануца

Font Mаrtа. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 2005, 330 l. (Фонт Марта. Королі династії Арпадів та князі Рюриковичі). Сегед, 2005, 330 с.) 220–223
Мирослав Волощук