Лист-угода між Філоном Кмітою Чорнобильським та братією монастиря святого Миколи Пустинського (1585)

Богдан Березенко
аспірант,
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дмитро Лукін
провідний бібліотекар відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.220

Завантажити PDF

 

Анотація

Особа сенатора Філона Кміти Чорнобильського зацікавила нас в контексті діяльності Віленського братства, оскільки в братському реєстрі 1584 р. він значиться серед очільників та засновників цієї організації. Проте поки залишається незрозумілою його роль в діяльності Віленського братства. Чи був він активним членом цієї організації, чи був просто вписаний в її реєстр для підняття статусу братства?

Публікація цього листа-угоди Філона Кміти Чорнобильського з братією монастиря святого Миколи Пустинського 1585 р. дає можливість краще зрозуміти, ким був сенатор Філон Кміта, як він діяв, де перебував, що його цікавило в той час, хто були його товариші та яким було коло його спілкування.

Документ, що публікується, є спробою відповісти на ці питання. У подальшому плануються публікації й інших документів, пов’язаних із діяльністю Філона Кміти в 1584–1587 рр.

 

Ключові слова

Філон Кміта Чорнобильський, Велике князівство Литовське, Віленське братство, монастир святого Миколи Пустинського.

 

Архіви

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Інститут рукопису Національної бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

 

Бібліографія

 1. Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. Харків, 2008. 200 с.
 2. Археографическій Сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи Сѣверо-Западной Руси. Вильна. 1867. Т. 4. 364 с.
 3. Блануца А. Кошколдеї-Басанські: документи до історії київської родини (остання чверть ХVIст.) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. К., 2013. Т. ІІ. С. 228–242.
 4. Блануца А. Старости / намісники в «окраїнних» прикордонних замках кінця XV – середини XVI ст. // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету]. 2014. Вип. 20. С. 177–
 5. Брехуненко В. Війни українських козаків з Росією до часів Богдана Хмельницького. К., 2007. 61 с.
 6. Вирський Д. Війни українні: хроніки татарського прикордоння України (ХVI – середина XVII ст.). К., 2016. 299 с.
 7. Грушевський М. Історія України-Руси. К., 1994. Т. V. 704 с.
 8. Грушевський М. Історія України-Руси. К., 1995. Т. VII. 628 с.
 9. Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років / Упор. М. Крикун. Львів, 2008. 1220 с.
 10. Кондратьєв І. Любецьке староство (XVІ – середина XVII ст.). Чернігів, 384 с.
 11. Леп’явко С. Чернігів у середині XIII – середині XVII ст. // Сiверянський лiтопис. 2007. № 1. С. 40–55.
 12. Леп'явко С. Філон Кміта-Чорнобильський // Сіверянський літопис. 2000. № 1. С. 137–138.
 13. Лісты Ф. С. Кміта-Чарнабыльскага // Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці / Уклад. Коршунава А. Мінск, 1975. С. 85–90.
 14. Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648). К., 2016. 616 с.
 15. Літвін Г. Сувязі эліты ВКЛ з Кіеўшчынай у 1569–1648 г. // Беларускі Гістарычны Агляд. Т. 18.
 16. Метрыка Вялікага княства Літоўскага:Кніга запісаў 44 (1559–1566) / Падрыхт. А. I. Груша. Мінск, 2001. 229 с.
 17. Мікульскі Ю. Новыя лісты Філона Кміты-Чарнабыльскага // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 10. 21–22.
 18. Німчук В. В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського; Інститут української мови. К., 1995. Ч. 1. 34 с.
 19. Разрядная книга 1559–1605 гг. М., 1974. 436 с.
 20. Реестръ уписованія братій братства церковного Святое Живоначалной Тройце, олтаря Стретенія Господня// Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете въ местѣ Виленскомъ року от Воплощенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, 1584. Кн. 3, 1859.
 21. Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця ХVІ–ХVІІІ століття. К., 2017. 972 с.
 22. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. К., 2008. 469 с.
 23. Eberle J. Filon Kmita Czarnobylski // Polski słownik biograficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967–1968. Vol. 13. 88–89.
 24. Koluzaeva I. «Within One’s Inner Circle»: The Identity of Ruthenian Szlachta (Noblemen) of the Grand Duchy of Lithuania at the Time of the Union of Lublin (the Case of Filon Kmita Czarnobylski) // Colloquia Humanistica. 2016. № P. 37–53.
 25. Malinowski M. Wiadomość o Filonie Kmicie Czarnobylskim // Źródła do dziejów polskich. Wilno. 1844. Т. 2. 337.
 26. Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795. Kraków, 1885.