Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст. (за актовими джерелами Волині)

Владислав Безпалько
науковий співробітник,
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.232

Завантажити PDF

 

Анотація

На прикладі матеріальне повсякдення мешканців Волині досліджено матеріали виготовлення верхнього селянського одягу ранньомодерної доби. Значний обсяг інформації про повсякдення селян, зокрема і одяг, віднайдено в актовій документації ґродських та земських судових установ Волинського воєводства XVI ст. В актові книги шляхтичами, в коло економічних інтересів яких входили піддані селяни, нерідко вносилися скарги з детальним переліком та характеристиками пограбованого, пошкодженого чи знищеного селянського майна.

Численні документальні свідчення купівлі селянами імпортних вовняних тканин виявляють тісний зв’язок селянського домогосподарства з ринком. Використання імпортних тканин яскравих кольорів зумовлено, окрім іншого, важливістю одягу як комунікативного інструменту у ранньомодерному суспільстві, адже однією зі знакових характеристик були матеріали, з яких виготовлені ті чи інші предмети вбрання. Таким чином через одяг селянин міг показати свою заможність.

На неопублікованих архівних джерелах показано різноманіття сортів тканин, хутра, варіативність кольорів та інших особливостей виготовлення одягу, а також прослідковано деякі модні тенденції в культурі селянства Волині другої половини XVI ст. Зокрема, вперше висвітлено практичний обіг «сермяжного» сукна місцевого виробництва, показано різноманіття предметів верхнього одягу з такої тканини, а також варіативність на-зви одягу «сермяга» в залежності від місця виготовлення.

Дослідження повсякдення звичайної людини, що перебувала на нижніх щаблях ієрархії українського соціуму ранньомодерної доби, через вивчення одягу є одним із перспективних напрямків.

 

Ключові слова

Волинь, XVI ст., селянство, одяг, сукно, хутро, мода, повсякдення.

 

Архіви

Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Безпалько В. Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст. // Українознавство. 2017. Вип. 1–2. С. 63–74.
 2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. К., 1995. Т. I. Структури повсякденності: можливе і неможливе. 543 с.
 3. Ворончук І. Волинське селянство ранньомодерної доби: міфи та реальність // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. Луцьк, 2017. Вип. 13. С. 175–192.
 4. Ворончук І. О. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. К., 2012. 712 с.
 5. Калашникова Н. М. Одежда украинцев XVI–XVIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. Материалы к историко-этнографическому атласу. Москва, 1986.
 6. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. Луцьк, 2013. 733 с.
 7. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. К., 1996. 176 с.
 8. Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів. К., 1978. Ч. 1. 244 с.
 9. Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографічно-мистецтвознавче дослідження. Луцьк, 2006. 280 с.
 10. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. Львів, 2013. 256 с.
 11. Торгівля на Україні, XIV ‒ середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина / Упорядн. В. М. Кравченко, Н. М. Яковенко. К., 1990. 408 с.
 12. Українець А. Торгівля тканинами та одягом на Волині в кінці XV – середині XVII ст. // Український костюм у часі і просторі: матеріали міжнародної наукової конференції, 16–18 грудня 2004 р. К., 2005. С. 126–129.
 13. Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. – Випуск І. Волинь XVI ст. / Упорядн. В. В. Безпалько, М. Б. Висотін, І. О. Ворончук, М. М. Кучерук, Ю. І. Чубик. К., 2014. 776 с.