Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині ХVІ ст.

Петро Кулаковський
доктор історичних наук, професор,
Національний університет «Острозька академія» (Україна, Острог),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.082

Завантажити PDF

 

Анотація

Статтю присвячено діяльності видатного українського князя Костянтина Ост­розького, зокрема організації оборони південних кордонів Великого князівства Ли­товського у першій половині XVI ст. проти татарських нападів.

 

Ключові слова

Оборона, діяльність, Костянтин Острозький, південні кордони.

 

Бібліографія

 1. Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб.: Типография ІІ отделения Е.И.В. Канцелярии, 1848. Т. 2: 1506–1544.
 2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1865. Т. 2: 1599–1637.
 3. Ващук Д. «Абыхмо дєръжали ихъ подле права ихъ зємъли» (Населення Київщини та Волині і великокнязівська влада в XV–XVI ст.). К.: Інститут історії НАН України, 2009.
 4. Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. К., 2012.
 5. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття. Львів: Добра справа, 2003.
 6. Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підгот. В. Кравченко. К.: ТзОВ «Простір М», 2005.
 7. Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2001.
 8. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб.: Издание Императорской Археографической Комиссии, 1903. Т. ХХ: Литовская метрика. Т. 1.
 9. Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.
 10. Ярушевич А. Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский и православная литовская Русь в его время. Смоленск: Типо.-лит. Инж.-Мех. С. Гуревич, 1897.
 11. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / [pod kierownictwem Z. Radzymińskiego, przy współudziale P. Skobelskiego i B. Gorczaka]. Lwów: Drukarnia Instytutu Staroupigiańskiego, 1887. T. I: 1366–1506.
 12. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / [wyd. przez B.Gorczaka]. Lwów: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1890. T. III: 1432–1534.
 13. Kronika Marcina Bielskiego / [wyd. K.J. Turowski]. Sanok: Druk Karola Pollaka, 1856. T. II (Ks. IV, V).
 14. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 8 (1499–1514) / Parenge: A. Baliulis, R. Firkovićius, D. Antanavićius. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1995.
 15. Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych ziem słowiańskich. Warszawa, 1886. Т. VII.
 16. Stecki Miasto Równe: kartka z kroniki Wołynia. Warszawa: Drukiem Władysława Dębskiego, 1880.