Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки)

Валерій Степанков
доктор історичних наук, професор,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2013.02.153

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті зроблено спробу розглянути сутність соціально-політичної й національно-релігійної боротьби, що охопила південні рубежі Великого князівства Литовського у 1648 р.

 

Ключові слова

Cоціально-політична боротьба, національно-релігійна боротьба, південні рубежі, Велике князівство Литовське.

 

Архіви

Архів головний актів давніх (Варшава).
Архів Інституту історії України Національної академії наук України.
Бібліотека музею Чарторийських. Відділ рукописів.
Бібліотека Народова (Варшава).
Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Абецедарский Л. С. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией в середине XVII века // Воссоединение Украины с Россией 1654-1954. Сборник статей. М., 1954. С. 178–220.
 2. Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослідження. К., 1971. Вид. друге.
 3. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. М., Т. ІІ.
 4. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. К., 1965.
 5. Літопис Самовидця / Видання підготував Я. І. Дзира. К.: Наукова думка, 1971.
 6. Мицик Ю. З нових документів про національно-визвольну війну українського народу (1648–1658 рр.) на Сіверщині // Сіверянський літопис. 1998. № 2. С. 5–10.
 7. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. Львів, 1994.
 8. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. К., 2000.
 9. Сергійчук В. Українська соборність. К., 1999.
 10. Чаропко С. А. Казацка-сялянськая война ў Беларусі 1648–1651 гг. Аўтореф. дыс... кан. гіст. навук. Мінськ, 2009.
 11. Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649. Zabrze, 2006.
 12. Kotlubaj E. Życie Janusza Radziwiłła. Wilno–Witebsk, 1859.
 13. Morzy J. Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku. Poznań, 1965.