Велике князівство Литовське у політичних планах Богдана Хмельницького (1648 – перша половина 1649 рр.)

Валерій Степанков
доктор історичних наук, професор,
Кам’янець-Подільський державний університет (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.089

Завантажити PDF

 

Анотація

Не дивлячись на значну кількість праць в українській і зарубіжній історіографіях, присвячених аналізу внутрішньої і зовнішньої політики Б. Хмельницького, проблема литовської політики українського гетьмана не стала темою спеціальних наукових досліджень. Ймовірно найголовнішою причиною подібного стану вивчення проблеми виявилися вузькість і фрагментарність наявної джерельної бази її дослідження. Велике князівство Литовське займало в стратегічних планах українського гетьмана помітне місце. Спочатку він прагнув нейтралізувати його військові сили, а весною 1649 р. – оволодіти ним, що не вдалося через поразки українських військ під Лоєвом.

 

Ключові слова

Українсько-литовські відносини, політика, Б. Хмельницький, Я. Радзивіл, гетьман, литовське князівство.

 

Архіви

Архів головний актів давніх (Варшава).
Бібліотека музею Чарторийських. Відділ рукописів.
Бібліотека Народова (Варшава).
Бібліотека Польської академії наук (Краків).
Бібліотека Рачинських. Відділ рукописів.
Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

 

Бібліографія

 1. Абецедарский Л. С. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией в середине XVII века // Воссоединение Украины с Россией. Сб. ст. М., 1954. С. 184–187.
 2. Бутич І. До історії українсько-трансільванських взаємин (1648–1656 рр.) // Архіви України. 1966. № 3. С. 62–66.
 3. Гебеи Ш. Дипломатические отношения между Трансильванским княжеством и Запорожским Войском в 1648 году // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). К., 2005. Вип. 5. С. 243–247.
 4. Гебеи Ш. Дипломатичні зносини між Трансільванським князівством та Запорізьким Військом у 1648 році // Україна-Угорщина: спільне минуле та сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 2006. С. 105–107.
 5. Грушевський М. Історія України-Руси. К., 1995. Т. VIII.
 6. Документи Богдана Хмельницького (1648–1657) / Упорядники І. Крип’якевич та І. Бутич. К., 1961.
 7. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. К., 1965.
 8. Кордуба М. Боротьба за польський престіл по смерти Володислава IV // Жерела до історії України-Руси. Львів, 1911. Т. 12. С. 11–23.
 9. Липинський В. Твори. Філядельфія, Пеннсильванія, 1980. Т. 2: Участь шляхти у Великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.
 10. Мицик Ю. Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал 2007. №4.
 11. Мицик Ю. Полковник Ілля Голота і битва під Загалем 1649 р. // На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. Київ, 2000. С. 179–181.
 12. Між Замостям та Зборовом (Сторінка зносин Семигороду з Україною і Польшею) //ЗНТШ. Львів, 1922. Т. 133. С. 39–42
 13. Переяславський О. Лоїв Loiv. Каліш, 1935. С. 33–42.
 14. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. К., 1995. 2-ге видання, доповнене, перероблене.
 15. Тазбир Я. Роль протестантов в политических связях Польши с Трансильванией в XVII в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. С. 224–226.
 16. Częścik Ł. Sejm Warszawski w 1649/50 roku. Wrocław, 1978. S. 18–20.
 17. Grabowski A. Ojczyste spominki. Kraków, 1845. T. II. S. 41–42.
 18. Kochowski W. Historya panowania Jana Kazimierza. Poznań, 1840. T. 1.
 19. Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649. Zabrze, 2006.
 20. Kotlubaj E. Życie Janusza Radziwiłła. Wilno i Witebsk, 1859.
 21. Ochmann S. Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r. Wrocław, 1985.
 22. Wisner H. Janusz Radziwiłł 1612–1655. Warszawa, 2000.
 23. Wisner H. Janusz Radziwiłł wobec wybuchu powstania 1648 roku od smierci Władysława IV do elekcji Jana Kazimierza // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVII ст.), Вип. 1, К., 2000. С. 182-196.
 24. Wisner H. Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła, 1648–1655 // Rocznik Białostocki. Warszawa, 1979. T. XIII. S.81 – 88.
 25. Wójcik Z. Wielkie ksęstwo Litewskie wobec Szwecji, Rosji i powstań kozackich // Przegląd Wschodni. Historia i współczesność polaków na Wschodzie. 1991. T. 1. Z. 3.