Литовська еліта між Швецією, Московською державою, Польщею та Козацькою Україною в середині 50-х рр. XVII ст.

Володимир Газін
кандидат історичних наук, доцент,
Кам’янець-Подільський державний університет (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.106

Завантажити PDF

 

Анотація

Середина 50-х рр. XVII ст. стала складним періодом в історії Великого князівства Литовського. Саме тоді, з початком російсько-польської війни 1654–1667 рр. та швецького наступу проти Речі Посполитої, землі ВКЛ стали об’єктом агресії з боку Московської держави та Швеції. За таких умов литовсько-білоруська правляча верхівка опинилася перед важким вибором: зберігаючи вірність Речі Посполитій, спільно з військами польського короля Яна Казимира виступити проти ворогів республіки чи прийняти зверхність одного з сильних противників: московського царя чи шведського короля. Водночас, активний вплив на перебіг подій у Великому князівстві Литовському намагався чинити й уряд Богдана Хмельницького. Це також, в свою чергу, відобразилося на політичній позиції литовської верхівки.

 

Ключові слова

Еліта, Велике князівство Литовське, Швеція, Московська держава, Річ Посполита, Україна.

 

Бібліографія

 1. Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). М., 1897. Ч. 3.
 2. Борщак И. Украина, Литва и французская дипломатия в 1648–1657 гг. (по неизданным документам) // http//www.laborunion.lt/ memorandum/ru/ modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=40.
 3. Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–1665. К.: Інститут історії України, 2001.
 4. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655–1656): Документы, исследование. М.: Наука, 1994.
 5. Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. М.: Наука, 1981.
 6. Кобзарева Е. И. Дипломатическая борьба России за выход к Балтийскому морю в 1655–1661 годах. М.: Ин-т рос. истории РАН, 1999.
 7. Липинський В. Україна на переломі 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. Філадельфія: Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського, 1991.
 8. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII cт. (1648–1676 рр.). К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1999.
 9. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1990. Кн.V.
 10. Федорук Я. Переговори Речі Посполитої з Москвою і укладення Віленського миру (1654–1656) // Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). К.: Смолоскип, 2003.
 11. Флоря Б. Украинский вопрос на переговорах под Вильно // Украина и соседние государства в XVII веке. Материалы международной конференции. СПб.: Издательство «Скиф», 2004.
 12. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. К.: Інститут історії України НАНУ, 2003.
 13. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. К.: Основи, 1998.