ПРИВІЛЕЙ КНЯЗІВ ЮРІЯ ТА ОЛЕКСАНДРА КОРІАТОВИЧІВ
МІСТУ КАМ’ЯНЦЮ 1374 РОКУ: СПИСКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Дмитро ВАЩУК
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,

Інститут історії України Національної академії наук України
(Україна, Київ), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0377-1233

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2021.06.181

Завантажити PDF

Анотоція

Привілей князів Юрія та Олександра Коріатовичів місту Кам’янцю на Поділлі 1374 р. є досить відомим у науковому середовищі. Вважається, що саме цим привілеєм Кам’янець отримав магдебурзьке право. До наших днів він зберігся лише у кількох списках, які детально дослідив Ю. Сіцінський у своїй праці "Поділля під владою Литви". За його інформацією, два списки зберігалися у Кам’янецькому історико-археологічному музеї: один у грамоті короля Августа III від 17.06.1735 р., другий – у грамоті короля Станіслава Августа від 29.05.1765 р. Крім цього у Державному архіві Хмельницької області нам вдалося натрапити на декілька списків цього документа. Йдеться про фонд № 120 "Подільський головний суд", який нараховує 4043 одиниці зберігання за період 1796–1831 рр. До 2003 р. він зберігався у Кам’янець-Подільському міському архіві. Після пожежі, яка сталася у квітні 2003 р., усі матеріали перевезено до Державного архіву Хмельницької області та відреставровано. Тексти зазначеного привілею містяться у таких cправах: 1) Оп. 1, спр. 3352: Справа про землі, які належать місту Кам’янцю. Том 1. Розпочато 1537. Закінчено 1730. На 240 аркушах; 2) Оп. 1, спр. 1631: Про межі міста Кам’янця-Подільського із суміжними володіннями і державними селищами. Том 1. Почато 24 листопада 1799 р. Закінчено 11 червня 1800 г. На 130 аркушах. У першій справі маємо лише один варіант привілею польською мовою (№ 1). Документ відреставровано, склеєно з двох частин, зі зміщенням на одну стрічку. Привілей датовано 7 листопада 1374 р. Про цей список нам, наразі, нічого невідомо. У другій справі збереглося чотири списки. На аркушах 20–20 зв. (№ 2) та 56–57 зв. (№ 3) польськомовні варіанти із датуванням 7 листопада 1374 р. та два переклади російською мовою на аркушах 6–6 зв. (№ 4) 21–22 зв. (№ 5) із аналогічним датуванням. Саме ця справа є вельми цікавою, оскільки вказаний документ використовувався у судовому процесі стосовно земельних розмежувань у Кам’янці-Подільському після захоплення Поділля Російською імперією в 1793 р. У кінці статті опубліковано академічний варіант тексту привілею польською мовою та переклад російською із зазначених архівних справ.

Ключові слова

Князі Коріатовичі, Кам’янець, Подільське князівство, Велике князівство Литовське, привілей, магдебурзьке право, Державний архів Хмельницької області.

Архіви

Державний архів Хмельницької області
Фонди Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Бібліографія

 1. Білецька О. Поділля на зламі XIVXV ст.: до витоків формування історичної області. Одеса: "Астропринт", 2004, 416.
 2. Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних та економічних відносин Західної України. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1905, кн. I, т. LXIII, I–V+1–46.
 3. Державний архів Хмельницької області. Путівник. Київ-Хмельницький: 2007, т. I, 610.
 4. Крамар С. Місто Кам’янець на Поділлі у XIVXVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад. Історико-правовий нарис. Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори–2006", 2010, 336 + іл.
 5. Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Київ: Темпора, 2012, xxii + 450.
 6. Петров М. Кам’янець-Подільський – політико-адміністративний, оборонний, містобудівний, економічний центр Подільської землі у складі Великого князівства Литовського (60–90-і роки XIV ст.). Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Ін-т історії України Національної академії наук України, 2009, т. I, 121–133. doi: https://doi.org/10.15407/ul2009.01.121.
 7. Петров М. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках XVXVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012, 480. + іл.
 8. Пламеницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний – раннньомодерний час). Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2012, 672.
 9. Сіцінський Ю. Поділля під владою Литви / упорядники Ващук Д., Мошак М. Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори", 2006, 160.
 10. Jureczko A. Dokument lokacyjny Kamieńca Podolskiego. Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu / pod red. F. Kiryka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000, т. I, 61–66.
 11. Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materialy / opracował Maciej Wilamovski; przedmową opatrzył Pawel Kurtyka. Kraków: Wydamnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2011, 637.
 12. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1999, 320.