Воєнні дії 1648–1649 рр. на теренах Великого князівства Литовського в оцінці М. Костомарова

Володимир Верстюк
старший викладач,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Україна, Кам’янець-Подільський),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.349

Завантажити PDF

 

Анотація

Устатті охарактеризовано внесок М. Костомарова в дослідження воєнних дій 1648–1649 рр. на теренах ВКЛ. Зокрема, проаналізовано дії повстанських загонів влітку й во­сени 1648 р. та з’ясовано інтерпретацію історика основних подій битви під Лоєвом.

 

Ключові слова

Б. Хмельницький, ВКЛ, Литва, Лоїв, загін, підрозділ, табір, кіннота, розвідка, фланг.

 

Бібліографія

 1. Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників. Український історичний журнал. 1995. № 4. С. 33–45.
 2. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства. Київ: Час, 1993.
 3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. Київ: Вища школа, 1994.
 4. Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. Т. VIII. Київ: Наукова думка, 1995.
 5. Костомаров М. І. Галерея портретів: Біогр. нариси: Для серед. та ст. шк. віку. Київ, Веселка, 1993.
 6. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования: В 17 т. Москва: Изд-во «Чарли», 1994. Т. 2: Богдан Хмельницкий: Материалы и исследования.
 7. Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев: Изд-во при Киевском университете, 1989.
 8. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів: Світ, 1990.
 9. Леп’явко С. А. Українське козацтво у міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. Історія Українського козацтва: Нариси: У2 т. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. Т. 1. С. 326–342.
 10. Липинський В. Твори. Філадельфія-Пенсильванія, 1980. Т. 2.
 11. Маркевич М. Історія Малоросії. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
 12. Мицик Ю. Битва під Лоєвом. Albaruthenica. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУкраїни, 2009. С. 150–158.
 13. Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1996.
 14. Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоус­відомлення української нації. Київ, 2009.
 15. Пінчук Ю., Смолій В., Ясь О. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід. Київ: Вища школа, 2005.
 16. СмолійВ., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.). Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
 17. Степанков В. Повстання 1648 року у Великому князівстві Литовському: проблема типології (дискусійні нотатки). Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. Т. 2. С. 153–161.
 18. Степанков В. Велике князівство Литовське у політичних планах Богдана Хмельницького (1648 – перша половина 1649 рр.). Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. Т. І. С. 89–96.