Зецепція литовського статутового права у Гетьманщині наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр.: модернізація чи відстоювання «старизни»? 

Василь Кононенко
кандидат історичних наук, науковий співробітник, 
Інститут історії України Національної академії наук України (Україна, Київ),
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.169 

Завантажити PDF

 

Анотація

У статті проаналізовано рецепцію Литовського статуту в праві та судочинстві Гетьманщини наприкінці 1680-х – початку 1760-х рр. В дослідженні верифікується робоча гіпотеза, що революція 1648 р. стала запереченням Військом Запорозьким «старого порядку» в Речі Посполитій, зокрема й використання у судочинстві Литовського статуту; з Гетьманату І. Мазепи спостерігається виразна тенденція до запозичення зазначеного права як основи в регулюванні відносин у суспільстві; подальша успішна рецепція литовського статутового права перетворила його на найважливіший сегмент «малоросійського права». Хоча статутове право було елементом «старизни», однак його рецепція принесла модернізаційні зміни в суспільство Гетьманщини.

 

Ключові слова

Литовський статут, рецепція, Гетьманщина, модернізація, «старизна».

 

Бібліографія

 1. Алмазов А. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений. М., 2012.
 2. Анонімна записка про потребу обмежити владу гетьмана // Праці комісії для виучування історії західноруського та українського права. К., 1927. Вип. 3. С. 361–362.
 3. Бовгиря А. Слідство над Павлом Полуботком 1723 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). К., 2008. Вип. 8. С. 105–115.
 4. Гавров С. Социокультурные процессы модернизации // Вопросы социальной теории. 2009. Т. III. Вып. 1(3). С. 359–368.
 5. Головко В. Модернізації теорії // Енциклопедія історії України. Т. 7: Мл-О. К., 2010. С. 18–20.
 6. Горобець В. «Волимо царя східного…». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. К., 2007.
 7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. К., 1992.
 8. Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський. К.,1998.
 9. Джиджора І. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710–1730 рр. // Джиджора І. Україна в першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки. К., 1930.
 10. Инструкция гетмана Данила Апостола малороссийским судам // Киевская старина. 1887. № 1. С. 139–154.
 11. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи. К., 1996.
 12. Звідомлення І. Ю. Черкаського про відрядження до Харкова р. 1927 // Праці комісії для виучування історії західноруського та українського права. К., 1929. Вип. 6. С. 427–457.
 13. Звідомлення І. Ю. Черкаського про командирування до Чернігова в серпні 1926 // Праці комісії для виучування історії західноруського та українського права. К., 1927. Вип. 3. С. 371–382.
 14. Звідомлення Л. О. Окиншевича про відрядження до Москви (травень – липень року 1926) // Праці комісії для виучування історії західноруського та українського права. К., 1927. Вип. 3. С. 341–370.
 15. Когут З. Російський централізм і українська автономія. ліквідація Гетьманщини 1760–1830. К., 1996.
 16. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України. 2010. Вип. 3–4. С. 145–166.
 17. Костомаров Н. Павел Полуботок // Павло Полуботок – український гетьман. К., 1990. С. 5–25.
 18. Кром М. «Старина» как категорія средневекового менталитета (по материалам Великого княжества литовского XIV – начала XVII века) // Mediaevalia Ukrainica: ментальність та історія ідей. К., 1994. Т. ІІІ. С. 68−85.
 19. Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба. К., 2004.
 20. Лазаревский А. Малороссийские посполитые крестьяне (1648–1783). К., 1908.
 21. Лазаревский А. Описание старой Малороссии. К., 1888. Т. І.
 22. Лазаревский А. Павел Полуботок // Русский архив. 1880. Т. 1. С. 137−209.
 23. Лазаревский А. Суды в старой Малороссии (Замечания на монографии Д. П. Миллера – суды земские, гродские и подкоморские в XVIII в.) // Киевская старина. 1898. № 7–8. С. 75–115.
 24. Материалы для отечественной истории. К., 1855. Т. 2.
 25. Месяц В. История кодификация права на Украине в первой половине XVIII в. К., 1963.
 26. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа. Нью-Йорк; К.; Львів; Париж; Торонто, 2001.
 27. «Пакти і конституції» української козацької держави (до 300-річчя укладення). Львів: Світ, 2011.
 28. Пришляк В. «Коротка передишка часів Апостола»: Гетьманщина у 1727−1734 роках // Україна крізь віки. Збірник наукових праць на пошану академіка нан україни професора Валерія смолія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 568–591.
 29. Прошение малороссийского шляхетства и старшин вместе с гетманом о восстановлении разных старинных прав малоросии // Український історичний журнал. 1993. № 7−8. С. 88−98; № 9. С. 87−95.
 30. Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення). К., 2008. Ч. 2.
 31. Слабченко М. Як судився малоросійський народ // Київська старовина. 1994. № 1. С. 49–52.
 32. Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання). К., 2002.
 33. Теплов Г. Записка о Малой России // Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах. К., 1997. С. 92–108.
 34. Універсали Павла Полуботка (1722−1723). К., 2008.
 35. Blanutsa A., Vashchuk D. «Old ways» versus «novelties» in the legal and economic sources of the Grand duchy of Lithuania ca. 1450−1700 // Lithuanian historical studies. Vol. 12. 2007. Vilnius, 2009. P. 19−40.