Політика щодо плагіату

Редколеґія журналу дбає про дотримання принципів академічної доброчесності, і за результатами рецензування рукопису має право відмовити авторові у публікації, якщо у тексті рукопису буде виявлено:

  • плагіат (оприлюднення наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження; дослівне цитування опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; використання ілюстративного матеріалу без посилання на джерело; використання без офіційного дозволу даних і матеріалів, правовласники яких забороняють їх публікацію без спеціального узгодження);

  • самоплагіат (відтворення без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів);

  • компіляцію, надмірне цитування без належного аналізу джерел інформації, якщо обсяг такого текстового запозичення не обґрунтований метою та завданнями статті;

  • некоректні посилання на джерела або неповний склад їх бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;

  • фальсифікацію даних і результатів дослідження.

Перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах здійснюється засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck