Процес рецензування

Усі подані до редколеґії «Ukraina Lithuanica» матеріали проходять обов’язкову процедуру анонімного рецензування. Воно відбувається наступним чином:

  1. Після отримання електронного варіанту рукопису аналізуються його зовнішні атрибути (оформлення та дотримання стандартів згідно представлених нижче вимог), відповідність поданого тексту тематичному профілю часопису. У листі-відповіді редколеґія повідомляє авторові / авторам про отримання тексту та направлення його на рецензування.

  2. Рукопис передається на рецензування двом профільним фахівцям, які позитивно зарекомендували себе щодо дотримання академічної доброчесності.

  3. У процесі підготовки до рецензування вилучаються будь-які згадки про автора з метою дотримання принципу анонімності. Разом із рукописом надсилається «Бланк рецензента», в якому повинні бути зазначені результати рецензування: оцінка наукової значущості поданого матеріалу, його актуальності та новизни, загалом готовності до публікації. Рецензент аналізує текст на ознаки плаґіату, звертає увагу на наявність наукового апарату, фіксує помилки, зауваження, визначає необхідність у доопрацюванні.

  4. Час на проведення рецензування встановлюється індивідуально, з огляду на обсяг і тематику поданого тексту. Відгук рецензента вільний від тиску та впливу з боку редколеґії.

  5. Результати рецензування повідомляються авторові / авторам. У випадку категоричної незгоди його / їх щодо висловлених зауважень і рекомендацій стаття відхиляється. Автор має право висловити власні побажання та коментарі з приводу рекомендацій рецензента / рецензентів – їх повідомляє останньому / останнім винятково редколеґія часопису з дотриманням анонімності. Наукова дискусія між автором та рецензентом може відбуватися лише за посередництва редколеґії «Ukraina Lithuanica». У випадку некоректної поведінки автора як науковця редколеґія має право відмовити у публікації статті.

  6. Після анонімного експертного рецензування виправлений автором текст передається членам редколеґії. Вони можуть висловлювати свої зауваження, які автор має врахувати, в іншому випадку рукопис відхиляється.

  7. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редакційна колеґія «Ukraina Lithuanica».

  8. Після виходу друком чергового номера часопису редколеґія надсилає кожному його автору лінк для ознайомлення з повним змістом видання.

Викладений вище порядок – базовий для роботи редколеґії з рукописами. Усі форс-мажорні обставини, що можуть виникнути під час рецензування, обговорюються в рамках консультацій і переговорів між автором та редколеґією часопису.

 АНКЕТА РЕЦЕНЗЕНТА