The Problem of the Research of the First Temple in Vilnius

Oksana Valioniene
PhD, Researcher,
Institute of History of Lithuania (Lithuania, Vilnius),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2017.04.081

Download PDF

 

Abstract

Localisation and dating of the first temple are probably some of the most popular and at the same time most controversial topics in the research of the history of Vilnius. There are several hypotheses concerning its location, image, and confessional belonging. This article aims to examine and compare arguments of various researchers and to provide a more complete opinion on what the first temple of the capital of Lithuania was and what information it can provide about the urban environment of medieval Vilnius.

 

Keywords

Сhurch, Christianity, vault construction, cities.

 

References

  1. Abraitytė, V., Mininas, J., Putrimienė, R., Ribokaitė, O., Tuliševskaitė, I. & Turlaitė, Z. et al. (1983). Šv. Mikalojaus bažnyčia. Apmatavimų brėžiniai. Vilnius, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka (KPCPB), f. 6, ap. 1, s. v. 15911–15920. [in Lithuanian].
  2. Blaževičius, P. & Bugys, P. (2011) Vilniaus Žemutinės pilies teritorija. LDK Valdovų rūmų vakarinio korpuso išorės archeologinių žvalgymų I ploto į šiaurę nuo M-22 archeologinių tyrimų ataskaita. Vilnius, Vilniaus pilių direkcijos archyvas (VPDA), b. 222. [in Lithuanian].
  3. Jučienė, I. (1982) Paveikslų galerijos (Vilniaus katedros) pastatas 1974, 1976 m. Žvalgomųjų archeologinių kasinėjimų ataskaita. Vilnius, Lietuvos istorijos instituto archyvas (LIIA), f. 1, b. 1062. [in Lithuanian].
  4. Lisanka, A. (1989) 1984–1988 m. Vilniaus Katedroje vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. Šiaurinės navos brėžiniai. II dalis. Vilnius,. LIIA, f. 1, b. 1937, br. 1. Šr. 1, kapas No. 7. [in Lithuanian].
  5. Rackevičius, G. (2009) LDK Valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002–2009 metais. Lietuvos pilys. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, (5), pp. 44–62. [in Lithuanian].
  6. Valionienė, O. (2015) Vilniaus erdvinė struktūra viduramžiais: Doctor’s thesis. Gumanitarnye nauki. Istoriya (05H). Lietuvos istorijos institutas, Klaipėdos universitetas. [in Lithuanian].
  7. Vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tikrai Vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras? Lietuvos pilys. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. 2010, (6), pp. 76–91. [in Lithuanian].
  8. Vilniaus įkūrimas. Vilniaus sąsiuviniai. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010, (1), 128 p. [in Lithuanian].
  9. Vilniaus pilys. Istorija, statyba, architektūra. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. 312  [in Lithuanian].