«Naznachene spravets mytnykh na vsikh komorakh u Velikom knyazstveLitovskom. To jest sprava mytnaya»: the Customs Reform Providedby the Queen Bona in 1536 in the Grand Duchy of Lithuania (Diplomatic and Source Study Analysis)

Larysa Zherebtsova
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Аssociate Professor,
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (Ukraine, Dnipropetrovsk),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.313

Download PDF

 

Abstract

The article provided the diplomatic and source study analysis of the docu­ment which examined features of the customs reform which is carried out by the queen Bona. The reform was aimed at the centralization of customs administration, and also its release from influence of private persons (mainly, Jews). In 1536 the queen Bona received in termless management the customs duties in all territory of the Grand Duchy of Lithuania accept Volyn’ on a new conditions. These conditions defined a new way of management of the customs duties – management through the entrusted people. In practice it was carried out by appointment to the customs new administrators, who received a payment for their work. Management of the queen Bona lasted ten years.

The main difference between ways of management consisted in: when the rent end the customs officer gave to treasury only the sum determined in the contract, but during management all money came to treasury. System of managements allowed controlling the income from the customs duties more accurately.

The document – «Naznachene spravets mytnykh na vsikh komorakh u Velikom knyazstve Litovskom. To jest sprava mytnaya» is of interest in several aspects: 1) the heading of the document testifies about providing of the new way of the customs duties management, other than rent; 2) it has unique and uncharacteristic for the majority of documents of the Lithuanian Metrics structure; 3) it is, actually, only document which contains fully conditions of the customs duties management.

The carried-out diplomatic analysis revealed that the document has atypical structure and consists of two parts, which possess elements of the individual form. Existence of two independent parts complicates definition of a type of the document.

One part is [ustava], which contain general information about new customs and persons which they headed – [mytnye spravtsy]. Second part is a diploma addressed to the customs officers in Polotsk customs region. Diploma contains information concerning customs officers judicial status and practical collection of duties. Both parts are integrated by the dating at the end of the whole socument – 8, November 1536.

Lack of transition between parts and likeness of their contents gives the grounds to define a type of this document as [ustava] with addition in the form of the diploma addressed to Polotsk customs officers.

 

Keywords

Customs reform, queen Bona, customs duties, management, Grand Duchy of Lithuania.

 

Archives

Российский государственный архив древних актов  [The Russian State Archive of Historical Records].
Центральний державний історичний архів України, м. Київ [The Central State Historical Archives of Ukraine, Kyiv].
Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie [The Central Archives of Historical Records in Warsaw].

 

References

 1. Antanavicius, D., Baliulis, A., & Firkovicius, (Comp.). (1995). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 8 (1499–1514). [in Ukrainian, in Latin].
 2. Antanavičius, D., Blanutsa, A., & Vashchuk, D. (Comps.). (2010). Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22.Vilnius: LII Leidykla. [in Ukrainian, in Latin].
 3. Antanavičius, D., Blanutsa, A., Deveikytė, E., & Vashchuk, D. (Comp.). (2012).Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 32. (1548–1549). V. [in Ukrainian].
 4. Anužytė, L. (Comp.). (2004). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1499–1514). [in Ukrainian].
 5. Baliulis, A. (Comp.). (1996). Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1553–15670). [in Ukrainian].
 6. Baliulis, A. (Comp.). (2006). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 567 (1567–1571). [in Ukrainian].
 7. Banionis, E. (Comp.). (2003). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 5 (1547–1506). [in Ukrainian].
 8. Blanutsa,  A. (2011). Hospodarska polityky korolevy Bony u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu (za materialamy 32 knyhy zapysiv Lytovskoi metryky). Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi (z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st.)(vol. 11). Kyiv, 191–206. [in Ukrainian].
 9. Blanutsa, A., Vashchuk, D., & Vyrskyi, D. (Comps.). (2014). Akty Volynskoho voievodstva kintsia XV–XVI st. (iz zibrannia Perhamentnykh dokumentiv Arkhivu holovnoho aktiv davnikh u Varshavi). [in Ukrainian].
 10. Diachok, O. (2010). Merezha mytnyts na ukrainskykh zemliakh seredyny XIV – seredyny XVII st.  nauk. prats: «Istoriia torhivli, podatkiv ta myta»(vol. 1 (1)), 65–90. [in Ukrainian].
 11. Dubonis, A. (Comp.). (2002). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 15. (1528–1538). [in Ukrainian].
 12. Kravchenko, V., & Yakovenko, N. (Comps.). (1998). Torhivlia na Ukraini XIV – seredyny XVII stolittia: Volyn i Naddniprianshchyna. Kyiv, [in Ukrainian].
 13. Lazutka, S., & Valikonyte, I. (Comp.). (1997). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 224. (1522–1530). [in Ukrainian].
 14. Polishuk, V. (2010). Reviziya volynskih myt i osobennosti dokumentalnogo sostava knigi Litovskoj Metriki № 22 (1547 g.). Istorijos šaltinių tyrimai.(vol. II). Vilnius: LII leidykla, 129–160. [in Russian].
 15. Sviatets, J. (2001). Dyplomatychnyi analiz yak metodolohichna pidstava proektuvannia avtomatyzovanoi informatsiino-poshukovoi systemy «Ruska (Volynska) Metryka (1569–1573 rr.)» Dnipropetrovskyi istoryko-arkheohrafichnyi zbirnyk. (vol. 2). Dnipropetrovsk, 278–302. [in Ukrainian].
 16. Vashchuk, D., Zherebtsova, L. (2011). Mytni pryvilei yak dzherelo do vyvchennia pravovoho stanovyshcha yevreiv-mytnykiv na terytorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho (kinets XV– seredyna XVIst.). Problemy istorii krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy. Zb. nauk. prats. (vol. 2). Kamianets-Podilskyi, 59–66. [in Ukrainian].
 17. Vashchuk,  D. (2003). Dyplomatychnyi analiz ukrainskykh aktovykh dzherel kintsia XV – pershoi polovyny XVIst. Spetsialni istorychni dystsypliny. Zbirka naukovykh prats.(vol. 22–23). Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NANU, 238–258. [in Ukrainian].
 18. Zherebtsova, L. (2012). Klassifikaciya dokumentov po istorii tamozhennoj sistemy Velikogo knyazhestva Litovskogo (po materialam Litovskoj Metriki). Materialy XXIV Mezhd. nauchn. konf. «Problemy diplomatiki, kodikologii i aktovoj arheografii», Moskva, 2 – 3 fevralya 2012 g. Moskva, 293–296. [in Russian].
 19. Zherebtsova, L. (2007). Deyatelnost evreev-mytnikov Velikogo knyazhestva Litovskogo v konce XV – seredine XVI veka (na materialah Litovskoj Metriki). Acta Historica Universitatis Klaipedensis. XIV. History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social history, cultural sciences.Klaipeda, 9–23. [in Russian].
 20. Zherebtsova, L. (2011). Vliyanie velikoknyazheskoj kancelyarii na pervichnuyu byurokratizaciyu tamozhennoj sistemy Velikogo knyazhestva Litovskogo. Dzieje biurokracji. (vol. IV, cz. 1). Lublin – Siedlice, 111–124. [in Russian].
 21. Zherebtsova, L. (2006). Orendni uhody ta yikh rol v upravlinni mytnymy okruhamy na ukrainskykh zemliakh v kintsi XV – druhii polovyni XVIst. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ekonomichna bezpeka derzhavy v umovakh intehratsii do svitovoho spivtovarystva». Dnipropetrovsk, 24–25 lystopada 2005 r. Dnipropetrovsk, 33–34. [in Ukrainian].
 22. Zherebtsova, L. (2007). Orhanizatsiia mytnoi sluzhby Velykoho kniazivstva Lytovskoho naprykintsi XV – v seredyni XVI st. (do 1569 r.). Istoriia torhivli, podatkiv ta myta.Dnipropetrovsk, 52–57. [in Ukrainian].
 23. Zherebtsova, L. (2011). Osoblyvosti pidzvitnosti mytnykiv pidskarbiiu zemskomu u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu. Piata mizhn. shkola-seminar «Istoriia torhivli, podatkiv ta myta», Dnipropetrovsk, 27–28 zhovtnia 2011r.Kyiv, 39–41. [in Ukrainian].
 24. Zherebtsova, L. (2013). Deiaki aspekty praktychnoi roboty mytnoi sluzhby na zemliakh Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho. (vol.II). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NANU, 209–227. [in Ukrainian].
 25. Zherebtsova, L. (2013). Shtat mytnoi sluzhby Velykoho kniazivstva Lytovskoho. Vseukrainska nauk.-prakt.konf. «I Mizhdystsyplinarni humanitarni chytannia» 3 zhovtnia 2013 r. Kyiv, 23–24. [in Ukrainian].