Zvynyhorodskyy District in Lithuanian Time

Petro Kulakovskyi
Doctor of Historical Sciences (Dr. Hab. in History), Professor,
National University of Ostroh Academy (Ukraine, Ostroh),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.204 

Download PDF

 

Abstract

Historical Zvуnyhorodschyna covered the area around the two rivers: Moun­tain and Rot Tikychiv. Almost to the end of the 14th century it was ruled by the Tatars. In 1393 as a result of hike led by Skyrhayla Zvynyhorodschyna joined the Lithuanian state. Zvenyhorodskyy district of this state was formed in the first third of the 15th century as a result of military, administrative and economic measures initiated by Grand Duke Vitovt. Zvenyhorodskyy castle was one of the key points of the defense system of Lithuania, created by Vitovt. After his death Zvenyhorodskyy district was the subject of a struggle between Svydrygaylo and his opponents. Their winning contributed to a temporary transition Zvynyhoroda and his adherents to administrative subordination in Kyiv principality and the princes Olelkovych. Their dismissal of power in Kiev was practically coincided with the activation of Tatar attacks on Ukrainian lands of the Grand Duchy of Lithuania. Trying to resist them was generally less successful. Zvenyhorodskyy castle was repeatedly destroyed by the Tatars (finally – in the early 1540-ies.), аnd their attacks were gradually destroying the economic potential of the county, contributed to its Depopulation. The local elders measures to strengthen castle defense capability, the organization of effective defense subregion desired effect was not given. The local gentry, tradesmen and farmers moved to nearby castles – Bratslav, Cherkasy – or have been destroyed or captured during the Tatar attacks. As a result, in the middle of the 16th century Zvenyhorodschyna was practically uninhabited territory, which acted as entrepreneurship mainly for Bratslav gentry and middle class. The sub-region has become one of the cen­ters of these forms of economic activity, as apiculturing, hunting, fishing, which could develop under adverse conditions of Ukrainian border.

 

Keywords

Zvenyhorodskyy district, Grand Duchy of Lithuania, Tatar, colonization, deputies, governing.

 

Archives

Archiwum Główny Akt Dawnych w Warszawie [The Central Archives of Historical Records in Warsaw].

 

References

 1. Anužyte, L. (Comp.) (2004). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1479–1491). Vilnius: Žara. [in Lithuanian].
 2. Anužyte, L., & Baliulis, A.(Comps.) (1998). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 3 (1440–1498). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. [in Lithuanian].
 3. Baliulis, A. (Comp.) (2007). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 6 (1494–1505). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. [in Lithuanian].
 4. Baliulis, A., Firkovičius, R., & Antanavičius, D. (Comps.) (1995). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 8 (1499–1514). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. [in Lithuanian].
 5. Baronas, D. (Comp.) (2011). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 37 (1552–1561). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. [in Lithuanian].
 6. Dubonis, A. (Comp.) (1997). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 11 (1518–1523). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. [in Lithuanian].
 7. Egorov, V. (1985). Istoricheskaya geografiya Zolotoj Ordy v XIII–XIV vv. Moskva: Nauka. [in Russian].
 8. Gedz', T. (b. r.). Do pytannia pro isnuvannia ta lokalizatsiiu «stepovoho» Zvenyhoroda. Retrieved from http: // www.myslenederevo.com.ua/uk/Sci/AuxHistSci/HistGeography/Zvenygorod.html. [in Ukrainian].
 9. Grusha, A. (2001). Nevyadoma gramata Fyodara Karyyatyvіcha za 1391 g. Belaruskі gіstarychny aglyad (Vol. 8), 123–135. [in Belorusian].
 10. Grusha, A. I. (Comp.) (2001). Metryka Vyalіkago knyazstva Lіtoўskaga: Kniga 44: Knіga zapіsaў 44 (1559–1566). Mіnsk: Arty-Fe'ks. [in Belorusian].
 11. Janas, E., & Kłaczewski, (Comps.). (2002). Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Poznańska drukarnia naukowa. [in Polish].
 12. Janas, E., Kłaczewski,, Kurtyka, J., & Sochacka, A. (Comps.). (2002). Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka. [in Polish].
 13. Korczak, L. (1998). Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. [in Polish].
 14. Kotliar, M. (1971). Hroshovyj obih na terytorii Ukrainy doby feodalizmu. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
 15. Kravchenko, V. (Comp.) (2005). Lytovs'ka metryka. Knyha 561: Revizii ukrains'kykh zamkiv 1545 roku. Kyiv: Prostir M. [in Ukrainian].
 16. Krykun, M., & Piddubniak O. (Comps.) (2008). Dokumenty Bratslavs'koho voievodstva 1566–1606 rokiv. L'viv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka. [in Ukrainian].
 17. Lulewicz, H. (2003). Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze (Tyszkiewicze) – cztery pokolenia w dziejach rodu (XV wiek – pierw­sza połowa XVI wieku). Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XV–XVII wie­ku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 331–344. [in Polish].
 18. Mal'chenko, O. (2001). Ukripleni poselennia Bratslavs'koho, Kyivs'koho i Podil's'koho voievodstv (XV – seredyna XVII st.). Kyiv: Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva vm M. S. Hrushevs'koho NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 19. Myanzhynskі, V. S. (Comp.) (2000). Metryka Vyalіkago knyazstva Lіtoўskaga: Kniga 28: Knіga zapіsaў 28 (1522–1552). Mіnsk: Athenaeum. [in Belorusian].
 20. Myanzhynskі, V. S. (Comp.) (2008). Metryka Vyalіkago knyazstva Lіtoўskaga: Kniga 30: Knіga zapіsaў 30 (1559–1566). Mіnsk: Belaruskaya navuka. [in Belorusian].
 21. Mykhajlovs'kyj, V. (2012). Elastychna spil'nota. Podil's'ka shliakhta v druhij polovyni XIV – 70-kh rokakh XVI st. Kyiv: Tempora. [in Ukrainian].
 22. Mytsyk, Yu. (Comp.) (2007). Hvan'ini O. Khronika Yevropejs'koi Sarmatii. Kyiv: Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians'ka akademiia». [in Ukrainian].
 23. Nykiel, B. (2006). Zdrada Bohdana Słupicy w 1551 r. Al'manakh sotsial'noi istorii. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NANU, (Vol. 6: «Virnist'» – «zrada» v uiavlenniakh i praktykakh seredn'ovichchia i rann'oho Novoho chasu), 29–60. [in Polish].
 24. Polekhov, S. (2012). Novye dokumenty o Kyevskoj zemle XV veka. Sfrahistychnyj schorichnyk. Kyiv: Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs'koho; Instytut spetsial'nykh istorychnykh dystsyplin Muzeiu Sheremet'ievykh (Vol. II), 257–282. [in Russian].
 25. Polischuk, V. (2004). Uriadnyts'kyj klan luts'koho starosty kniazia Bohusha Korets'koho (Na prykladi Luts'koho zamkovoho uriadu, 1561–1567 roky). Ukrains'kyj arkheohrafichnyj schorichnyk. Nova seriia. Kyiv: Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs'koho (Vol. 8/9), 266–298. [in Ukrainian].
 26. Ragauskienė, R., & Antanavičius, D. (Comps.) (2009). Lietuvos Metrika. Knyga Nr 20 (1535–1539). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla. [in Lithuanian].
 27. Rusyna, O. (1998). Sivers'ka zemlia u skladi Velykoho kniazivstva Lytovs'koho. Kyiv: Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs'koho. [in Ukrainian].
 28. Rusyna, O. (2005). Psevdokyivs'ki kniazi XIII–XV st. Studii z istorii Kyieva ta Kyivs'koi zemli. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 38–72. [in Ukrainian].
 29. Skochylias, I. (2010). Halyts'ka (L'vivs'ka) ieparkhiia XII–XVIII st. Orhanizatsijna struktura ta pravovyj status. L'viv: Vyd-vo UKU. [in Ukrainian].
 30. Tęgowski, J. (1994). Kiedy zmarł Skirgiełło? Społeczeństwo i polityka do XVII wieku: księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin. Ol­sztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 59– [in Polish].
 31. Tęgowski, J. (1997). Sprawa przyłączenia Podola do Korony Polskiej w końcu XIV wieku. Teki Krakowskie, t. 5, 155–176. [in Polish].
 32. Ulianovs'kyj, V. (2009). «Slavnyj dlia vsikh chasiv cholovik»: kniaz' Kostiantyn Ivanovych Ostroz'kyj. Ostroh: Ostroz'ka akademiia. [in Ukrainian].
 33. Vojtovych, L. (2000). Kniazivs'ki dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets' XI – pochatok XVI st.): sklad, suspil'stvo i politychna rol'. Istoryko-henealohichne doslidzhennia. L'viv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 34. Vojtovych, L. (2004). Naschadky Chynhiz-khana: vstup do henealohii Chynhizydiv-Dzhuchydiv. L'viv: LNU im. I. Franka. [in Ukrainian].
 35. Voronchuk, I. (2012). Naselennia Volyni v XVI – pershij polovyni XVII st.: rodyna, domohospodarstvo, demohrafichni chynnyky. Kyiv: [b. v.]. [in Ukrainian].
 36. Wolski, M. (Comp.) (2007). Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka. [in Polish].
 37. Yakovenko, N. (2008). Ukrains'ka shliakhta z kintsia XIV do seredyny XVII stolittia. Volyn' i Tsentral'na Ukraina. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].
 38. Zaiats', A. (2003). Urbanizatsijnyj protses na Volyni v XVI – pershij polovyni XVII stolittia. L'viv: Dobra sprava. [in Ukrainian].