Ukrainian Hetmanate and the Grand Duchy of Lithuania in the Military-Political Confrontation 1651: Loyevska Second Battle

Andrii Hurbyk
Candidate of Historical Sciences (Ph.D. in History), Senior Research Fellow,
Institute of History of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOI: https://doi.org/10.15407/ul2015.03.135

Download PDF

 

Abstract

Ukrainian hetmanate during the National liberation revolution of the 17th century permanently paid much attention to the Belarusian direction, focusing on the border with the Grand Duchy of Lithuania (henceforce – the GDL) considerable military forces, even at the most dramatic situations of the revolution. During the Ukrainian liberating actions Belarus got to geopolitical interests of a hetmanate more often, and the Cossack’s administrative and social device and jurisdiction was extended on its territory. Difficulties for the Ukrainian Cossacks in Belarus were caused by good organized Lithuanian troops and active defensive tactic of Yanush Radzivill. His troops closely came to the Ukrainian border. In the third week of June, 1651 the plan of military operations nearest the northern Ukrainian borders which was carefully planned by Yanush Radzivill entered a practical phase of realization, and troops of the GDL launched an offensive on the Ukrainian positions.

On June 26, 1651 there was the Second fight near Loyev, during which Ukrainian troops under command of the colonel Martyn Nebaba suffered defeat. As well as in the First fight near Loyev (1649) the attack on the back and the flank of the Ukrainian army became a decisive factor in a victory of troops of the GDL. It is indicated disorientation of the Ukrainian command which began to smash the auxiliary 3 000 corps of I. Mirskiy and also let out the main Lithuanian troops of Yanush Radzivill from a field of vision.

Generally after a severe defeat near Berestechko (on 18–30 June, 1651), defensive actions against the GDL army near the northern Ukrainian borders, difficult Second fight near Loyev (on June 26, 1651) and the subsequent to it fight for Kiev in the summer of 1651, with simultaneous blossoming of the guerrilla movement, weakened strengths of the opponent and actually saved from destruction the Ukrainian Cossack state.

 

Keywords

Invasion, army, battle, Ukrainian Hetmanate, the Grand Duchy of Lithuania.

 

References

 1. Abetsedarskyi, L. (1978). Belorussyia y Rossyia: Ocherky russko-belorusskykh sviazei vtoroi polovyny XVI–XVIII vv. Mynsk. [in Russian].
 2. Belorussyia v epokhu feodalyzma: Sbornyk dokumentov y materyalov, (2). (1960). [in Russian].
 3. Biernacki, W. (2006). Powstanie Chmielnickiego: Dzialania wojenne na Litwie w latach 1648–1649. Zabrze. [in Polish].
 4. Bortniak, N. (2011). Ukraina na starodavnikh kartakh u pratsiakh i naukovo tvorchykh planakh Marii Vavrychyn. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu Stepana Heleia. Lviv, 473–483. [in Ukrainian].
 5. Charopka, S. (2006). Histaryiahrafiia Kazatska-sialianskai vainy 1648–1651 hh. na Belarusi. Yzvestyia Homelskoho hosudarstvennoho unyversytetu ym. F. Skoryny, (2(35)), 37–44. [in Belarusian].
 6. Charopka, S. (2009). Kazatska-sialianskaia vaina 1648– 1651 hadou na Belarusi: nekatoryia vyniki dasledavannia. Yzvestyia Homelskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. F. Skoryny, (4), 92–96. [in Belarusian].
 7. Charopka, S. (2009). Kazatska-sialianskaia vaina na Palessi uletku 1648 hoda. Yzvestyia Homelskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. F. Skoryny, (2(29)), 138–141. [in Belarusian].
 8. Charopka, S. (2008). Nastupstvy Kazatska-sialianskai vainy 1648–1651 hh. dlia Belarusi (demahrafichny i haspadarchy aspekty). Yzvestyia Homelskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. F. Skoryny, (4(49)), 17–25. [in Belarusian].
 9. Charopka, A. (2011). Paleski pakhod Yanusha Radzivila 1649 h. Belaruskii histarycheskii chasopis, (1), 15–22. [in Belarusian].
 10. Charopka, S. (2011). Palesse u polymi voinau siaredziny XVII st. ARCHE, (3(102)), 235–269. [in Belarusian].
 11. Charopka, S. (2008). Sproby afarmlennia kazatskikh palkou na Belarusi u siaredzine XVII st. Yzvestyia Homelskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. F. Skoryny, (4(49)), 59–63. [in Belarusian].
 12. Charopka, S. (2011). Sproby reanimatsyi kazatska-sialianskai vainy u Belarusi viasnoi-letam 1651 h. Nauchnye trudy Respublykanskoho ynstytuta vysshei shkoly: Ystorycheskye y psykholoho-pedahohycheskye nauky, (11, 1) Mynsk: RYVSh, 293–298. [in Belarusian].
 13. Charopka, S. (2007). Zneshnepalitychnae stanovishcha VKL napiaredadni Kazatska-sialianskai vainy. Mentalytet slavian y yntehratsyonnye protsessy: ystoryia y sovremennost, perspektyvy. Homel. HHTU ym. P. O. Sukhoho, 120–123. [in Belarusian].
 14. Fedoruk, Ya. (2003). Perehovory Rechi Pospolytoi z Moskvoiu i ukladannia Vilenskoho myru (1654–1656). Pereiaslavska rada 1654 roku (istoriohrafiia ta doslidzhennia). Kyiv, 796–861. [in Ukrainian].
 15. Grabowski, M. (1845). Ojczyste spominki w pismach do dziejow dawnej Polski, (2). Krakow. [in Polish].
 16. Hisem, O. (2011). Istoriia Ukrainy. Dovidnyk + testy. Povnyi povtoriuvalnyi kurs, pidhotovka do zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia. Kamianets-Podilskyi: FOP Sysyn O. V. [in Ukrainian].
 17. Horobets, V. (1998). Bilorus kozatska. Polkovnyk I. Nechai ta ukrainski zmahannia za Pivdenno-Skhidnu Bilorus (1655–1659). Kyiv. [in Ukrainian].
 18. Horobets, V. (2005). Zovnishnia polityka Hetmanatu druhoi polovyny 50-kh rr. XVII st.: vplyv suspilno-politychnoho protystoiannia v Ukraini ta transformatsii rehionalnykh heopolitychnykh protsesiv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (2), 16–47. [in Ukrainian].
 19. Horobets, V. (2001). Problemy zberezhennia kozatskoi zaimanshchyny na biloruskykh zemliakh u stosunkakh z Varshavoiu ta Moskvoiu (veresen 1658 – hruden 1659 r.). Elita kozatskoi Ukrainy v poshukakh politychnoi lehitymatsii: stosunky z Moskvoiu ta Varshavoiu. Kyiv, 210–220. [in Ukrainian].
 20. Horobets, V. (2001). Problema politychnoho pidporiadkuvannia Pivdenno-Skhidnoi Bilorusi yak vuzol ukrainskorosiiskykh superechnostei. Elita kozatskoi Ukrainy v poshukakh politychnoi lehitymatsii: stosunky z Moskvoiu ta Varshavoiu. Kyiv, 151–177. [in Ukrainian].
 21. Hrushevskyi, M. (1996). Istoriia Ukrainy-Rusy, (9, 1). Kyiv. [in Ukrainian].
 22. Hurbyk, A. (1998). Kyivskyi polkovnyk Anton Zhdanovych. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (3–4), 130–139. [in Ukrainian].
 23. Hurbyk, A. (2000). Ukrainska armiia u viini koalitsiinykh syl proty Rechi Pospolytoi (1656–1657). Ukrainska kozatska derzhava: vytoky ta shliakhy istorychnoho rozvytku, (7). Kyiv, 69–78. [in Ukrainian].
 24. Hurbyk, A. (2004). Ukrainskorosiiski viiskovo-politychni vidnosyny v period Radnotskoi systemy (1656–1657 rr.). «Istynu vstanovliuie sud istorii». Zbirnyk na poshanu F. P. Shevchenka, (2). Kyiv, 205–232. [in Ukrainian].
 25. Dokumenty ob osvobodytelnoi voine ukraynskoho naroda 1648–1654hh. (1965). Kyiv. [in Russian].
 26. Entsyklopediia istorii Ukrainy, (6). (2009). Kyiv. [in Ukrainian].
 27. Kazachenko, A. (1954). Borba ukraynskoho naroda za vossoedynenye s Rossyei. Moskva. [in Russian].
 28. Kondratiev, I. (2005). Loievske starostvo u 1585 – seredyni XVII Piatyia mizhnarodnyia Dounarauskiia chytanni. Homel: HDU imia F. Skaryny, 195–204. [in Ukrainian].
 29. Kondratiev, I. (2010). Sproba lokalizatsii kordoniv Liubetskoho ta Loievskoho starostv u XVI – pershii polovyni XVII st. Belarus i susedzi: histarychnyia shliakhi, uzaemaadzeianne i uzaemaauplyvy. Homel: HDU imia F. Skaryny, 29–36. [in Ukrainian].
 30. Kondratiev, I., Kryvosheia, V. V. (1999). Narysy istorii Chernihivshchyny periodu kozatstva: Liubech. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy. [in Ukrainian].
 31. Kossarzecki, K. (2005). Działalnosc wojskowa pulkownika Iwana Nieczaja na Bialorusi w latach 1657–1659. Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, (5). Kyiv, 359–391. [in Polish].
 32. Kotlubaj, E. (1859). Zhycie Janusza Radziwilla. Wilno; Witebsk. [in Polish].
 33. Kovalenko, O. (1998). Martyn Nebaba. Polkovodtsi Viiska Zaporizkoho: Istorychni portrety, (1). Kyiv, 240. [in Ukrainian].
 34. Kryvosheia, V. (2008). Kozatska elita Hetmanshchyny. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa. [in Ukrainian].
 35. Kryvosheia, V. (2009). Kozatska starshyna Hetmanshchyny: dosiahnennia suchasnoi istoriohrafii ta istoriohrafichni zavdannia. Rehionalni problemy ukrainskoi istorii, (2). Uman: PP Zhovtyi, 79–101. [in Ukrainian].
 36. Lypynskyi, V. (1920). Ukraina na perelomi 1657–1659. Zamitky do istorii ukrainskoho derzhavnoho budivnytstva v XVIIst. Viden. [in Ukrainian].
 37. Lytvyn, V. (2006). Istoriia Ukrainy. Pidruchnyk. Kyiv. [in Ukrainian].
 38. Litopys Samovydtsia. (1971). Kyiv. [in Ukrainian].
 39. Maltsev, A. (1954). Boevoe sodruzhestvo russkoho, ukraynskoho y belorusskoho narodov v borbe za osvobozhdenye Ukrayny y Belorussyy (1654–1655 rr.). Vossoedynenye Ukrayny s Rossyei 1654–1954. Moskva, 264–306. [in Russian].
 40. Maltsev, A.(1974). Rossyia y Belorussyia v seredyne XVII veka. Moskva. [in Russian].
 41. Marchenko, M. (1941). Borotba Rosii i Polshchi za Ukrainu (1654–1664). Kyiv. [in Russian].
 42. Mytsyk, Yu. (2006). Bytva pid Loievom 1649 r. Historyia Loeuskai ziamly. Fakty. Kamentaryi. Homel, 34–43. [in Ukrainian].
 43. Mytsyk, Yu. (1998). Z novykh dokumentiv pro natsionalno-vyzvolnu viinu ukrainskoho narodu (1648–1658 rr.) na Sivershchyni. Chastyna 2. Siverianskyi litopys, (6), 16–26. [in Ukrainian].
 44. Mytsyk, Yu. (2007). Iz tabirnoho shchodennyka kniazia Yanusha Radzyvilla. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (4), 183–198. [in Ukrainian].
 45. Mytsyk, Yu. (2000). Natsionalno-vyzvolna viina ukrainskoho narodu 1648–1658 rr. na Sivershchyni ochyma polonenykh povstantsiv. Siverianskyi litopys, (3), 3–26. [in Ukrainian].
 46. Mytsyk, Yu. (2001). Nevidomi lysty kerivnykiv Natsionalno-vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu 1648–1658. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, (1), 134–147. [in Ukrainian].
 47. Mytsyk,A. (2000). Polkovnyk Illia Holota i bytva pid Zahaliem 1649 r. Na sluzhbi Klio. Zbirnyk naukovykh prats na poshanu Liubomyra Vynara z nahody 50-littia yoho naukovoi diialnosti. Kyiv; Niu-York; Paryzh; Lviv, 176–189. [in Ukrainian].
 48. Mytsyk, Yu. (2004). Stepan Podobailo. Polkovodtsi Viiska Zaporozkoho. Istorychni portrety, (2). Kyiv, 120–136. [in Ukrainian].
 49. Mytsyk, Yu., Pidhorna, N. M. (1992). Bilia dzherel nimetskoi istoriohrafii kozatstva. Zarubezhnaia ystoryohrafyia ystoryy zaporozhskoho kazachestva. Zaporozhe, 21–30. [in Ukrainian].
 50. Mytsyk, Yu. (1985). Zapysky ynostrantsev kak ystochnyk po ystoryy Osvobodytelnoi voinы ukraynskoho naroda 1648–1654 hh. Dnepropetrovsk. [in Russian].
 51. Mytsyk, Yu. (1981). Zapysky ynostrantsev kak ystochnyk po ystoryy Ukraynы (vtoraia polovyna XVI – seredyna XVII v.). Ch. 1. Nemetskye y avstryiskye ystochnyky. Dnepropetrovsk. [in Russian].
 52. Nagielski, M. (2002). Diariusze Radziwillowskie w zbiorach dzialu VI Archiwum Radziwillowskiego w Archiwum Glownym Akt Dawnych. Miscellanea Historico-archivistica, (13), 35–50. [in Polish].
 53. Nagielski, M. (2003). Janusz Radziwill hetman polny litewski w swietle diariusza kancelaryjnego z lat 1649–1652. Obrazy literackie, biografie, swiadectwa historyczne. Lublin, 305–316. [in Polish].
 54. Panchuk, I. (2014). Istoriia Ukrainy: kompleksna pidhotovka do zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia. Ternopil. [in Ukrainian].
 55. Pokhylevych, D. (1957). Belorusskoe kazachestvo. Naukovi zapysky Lvivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia istorychna, (43). Lviv. [in Russian].
 56. Polski słownik biograficzny, (25, 106). (1980). Wroclaw. [in Polish].
 57. Rachuba, A. (1994). Wilno pod okupacją moskiewską w latach 1655–1661. Lithuania, (2(11)). [in Polish].
 58. Radziwill, B. (1979). Autobiografia. Warszawa. [in Polish].
 59. Russkaia y ukraynskaia dyplomatyia v Evrazyy: 50-e hody XVII veka. (2000). Moskva. [in Russian].
 60. Sahanovich, H. (1994). Voiska Vialikaha kniastva Litouskaha u XVI–XVII st. Mynsk. [in Belarusian].
 61. Sahanovich, H. (1995). Neviadomaia vaina: 1654–1657. Mynsk. [in Belarusian].
 62. Serczyk, W. (1998). Na plonacej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651. Warszawa. [in Polish].
 63. Serednytska, H. (2013). Istoriia Ukrainy. Universalnyi dovidnyk dlia shkoliariv ta abituriientiv. Oporni konspekty: 7–11 kl. Povnyi kurs pidhotovky do derzhavnoi pidsumkovoi atestatsii ta zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia. Kyiv: Knyhy Ukrainy. [in Ukrainian].
 64. Smolii, V., Stepankov, V. S. (1995). Bohdan Khmelnytskyi. Sotsialnopolitychnyi portret. Kyiv. [in Ukrainian].
 65. Smolii, V., Stepankov, V. S. (2001). Stanovlennia ukrainskoi dyplomatychnoi sluzhby. Zovnishnia polityka uriadu B. Khmelnytskoho (1648–1657). Narysy z istorii dyplomatii Ukrainy. Kyiv, 107–162. [in Ukrainian].
 66. Smolii, V., Stepankov, V. S. (1992). U poshukakh novoi kontseptsii istorii Vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu XVII st. Kyiv. [in Ukrainian].
 67. Smyrnov, Ya. Y. (1908). Kniaz Yanush Radzyvyll y eho Kyevskyi pokhod 1651 h. Trudy XIII arkheolohycheskoho sezda v Ekaterynoslave, 1905 h. [in Russian].
 68. Starozytnosci historyczne polskie, (1). (1840). Krakow.
 69. Stepankov, V. (1998). Mykhailo (Stanislav) Krychevskyi. Polkovodtsi Viiska Zaporizkoho: Istorychni portrety, (1) Kyiv, 177–192. [in Ukrainian].
 70. Stepankov, V. (2011). Povstannia 1648 roku u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu: problema typolohii (dyskusiini notatky). Ukraina i Velyke Kniazivstvo Lytovske v XIV–XVIII st.: politychni, ekonomichni, mizhnatsionalni ta sotsiokulturni vidnosyny u zahalnoievropeiskomu vymiri. Kyiv, 56–59. [in Ukrainian].
 71. Stepankov, V. (2013). Povstannia 1648 roku u Velykomu kniazivstvi Lytovskomu: problema typolohii (dyskusiini notatky). Ukraina Lithuanica: studii z istorii Velykoho kniazivstva Lytovskoho, (2). Kyiv, 153–161. [in Ukrainian].
 72. Shevalie, P. (1993). Istoriia viiny kozakiv proty Polshchi. Kyiv. [in Ukrainian].
 73. Terletskyi, O. (1896). Kozaky na Bilii Rusi v rokakh 1654–1656. Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchenka, (14). Lviv, 1–30. [in Ukrainian].
 74. Vavrychyn, M. (2000). Kompleks kart Ukrainy G. Boplana ta yikh zberezhennia v bibliotekakh Yevropy. Kartohrafiia ta istoriia Ukrainy. Lviv; Kyiv; Niu-York: Vydavnytstvo M. Kots, 19–20. [in Ukrainian].
 75. Wojcik, Z. (1974). Jan Kazimierz Waza. Wroclaw; Warszawa; Krakow.
 76. Yhnatenko, A. (1974). Borba belorusskoho naroda za vossoedynenye s Rossyei (vtor. pol. XVII–XVIII vv.). Mynsk. [in Russian].
 77. Ystoryia vneshnei polytyky Rossyy konets XV–XVII (Ot sverzhenyia ordynskoho yha do Severnoi voiny). (1999). Moskva. [in Russian].
 78. Zaborovskyi, L. (1994). Velykoe kniazhestvo Lytovskoe y Rossyia vo vremia polskoho Potopa: (1655–1657 hh.). Dokumenty, yssledovanye. Moskva. [in Russian].