Міжнародна наукова конфереція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі", Кам'янець-Подільський, 27–29 вересня 2007 р.: тези доповідей / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т; відп. ред. В. Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. 71 с. ISBN 978-966-02-4501-3

 

 

ІІ Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в ХIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі", 22–24 вересня 2011 року, Кам'янець-Подільський: тези доповідей / НАН України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Іст. ф-т; [редкол.: Смолій В. (відп. ред.) та ін.]. Київ: [б. в.], 2011. 74 с. ISBN 978-966-02-6142-6

 

 

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике Князівство Литовське в ХІV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі", 16–19 жовтня 2013 р., Кам'янець-Подільський: тези доповідей / НАН України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; [редкол.: Смолій В. (відп. ред.) та ін.]. Київ: [б. в.], 2013. 90 с. ISBN 978-966-02-6968-2

 

 

IV Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі", 16–19 вересня 2015 р.: тези доповідей / НАН України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; [редкол.: Смолій В. (відп. ред.) та ін.]. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2015. 91 с. ISBN 978-966-02-7702-1

 

 

V Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі", Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 13–16 вересня 2017 р.: тези доповідей / НАН України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Київ: Ін-т історії України НАН Укаїни; Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2017. 87 с. ISBN 978-966-496-424-8

 

 

VI Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі", 18–21 вересня 2019 р.: програма та тези доповідей / [відп. ред. Д. Ващук]; НАН України, Ін-т історії України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2019. 90 с. ISBN 978-966-02-8986-4

 

 

VII Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі". Кам’янець-Подільський, 20–23 жовтня 2021 р. Програма та тези доповідей. Київ: Інститут історії України НАН України, 2021. 100 с. ISBN 978-966-02-9713-5

 

 

 

VIII Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі»: Програма та тези доповідей (27 жовтня 2023 р., м. Кам’янець-Подільський) / [відп. ред. Д. Ващук]. Інститут історії України Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 63 с.