I Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / Інститут історії України Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2020. 128 с.